Delaware.gov logo

Plan Final Aksyon Ratrapaj pou Inite Operasyon 5 nan Sit la Eden Hill (DE-1714)Divizyon Fatra ak Sibstans Danjere

Pibliye: 3 jiyè 2024

Avi DNREC Nimewo WHS20240247
Règleman ki pa gen Diskriminasyon

Depatman an te adopte yon plan konsènan netwayaj la nan Inite Operable 5 (OU-5) nan Sit Lame Edenn lan ki sitiye nan Dover. Sit la te deja itilize kòm tè. Aksyon ratrapaj la te konplete kòm yon aksyon pwovizwa epi li enkli tè devlope ak konsantrasyon ki wo nan asenik nan yon zòn chwazi nan OU-5 yo anpeche ekspoze inaseptab nan tè ki deja egziste sit pou itilizatè sit nan lavni. Pa gen okenn aksyon ratrapaj adisyonèl pou tè ki nesesè.

DNREC pibliye yon avi piblik sou Plan Pwopoze a pou OU-5 nan Sitwèb la 5 jen 2024. Pa te gen okenn kòmantè oswa kesyon nan men piblik la konsènan Plan pwopoze a. Detay sou Plan final la disponib sou entènèt nan: den.dnrec.delaware.gov/

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Lindsay Hall, Manadjè Pwojè, nan (302) 395-2600 oswa atravè imèl nan DNREC_WHS_REMEDIATIONINBOX@delaware.gov
+