Delaware.gov logo

Pwopoze Plan Aksyon Ratrapaj pou Inite Operasyon 5 nan Eden Hill Fèm Sit (DE-1714)Divizyon Fatra ak Sibstans Danjere

Pibliye: 5 jen 2024
Kòmantè yo dwe: 25 jen 2024

Avi DNREC Nimewo WHS20240217
Règleman ki pa gen Diskriminasyon

Depatman an envite kòmantè piblik sou yon pwopozisyon pou netwaye Inite Operable 5 (OU-5) nan Sit Farm Edenn lan (DE-1714) ki sitiye nan Dover. OU-5 endike tè a sou yon pòsyon 9.88-kawo tè nan apeprè 75-kawo tè. Ant 1937 ak 2019, yo te itilize Sitwèb la tout antye.

Pou elimine konsantrasyon ki wo idantifye nan de zòn chwazi nan OU-5 rapòte akòz itilizasyon pestisid pandan operasyon fèm ki sot pase yo, tè fon yo te evakye; Se poutèt sa, OU-5 nan Sit la Eden Hill Farm se pa sijè a nenpòt aksyon ratrapaj adisyonèl.

Detay sou Plan Pwopoze a disponib sou entènèt nan: den.dnrec.delaware.gov

Peryòd kòmantè a fini sou 25 jen 2024. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Lindsay Hall, Manadjè Pwojè, nan (302) 395-2600 oswa atravè imèl nan RS_Public_Comments@delaware.gov.
+