Delaware.gov logo

Revize Plan Aksyon Remèd pou 200 Ak 206 Maryland Avenue Sit (DE-1217)Divizyon Fatra ak Sibstans Danjere

Pibliye: 7 janvye 2024
Kòmantè yo dwe: 29 janvye 2024

Avi DNREC Nimewo WHS20240007

Depatman an envite kòmantè piblik sou yon pwopozisyon pou netwaye 200 ak 206 Maryland Avenue Site ki sitiye nan 200 Maryland Avenue nan Wilmington. Sit la lajman okipe pa yon bilding miltist ki te itilize pou rezon komèsyal yo. Sa a se yon Plan Revize pwopoze nan Aksyon Remedial ki baze sou enfòmasyon adisyonèl yo kolekte nan 2022.

200 ak 206 Maryland Avenue Site pral sijè a aksyon sa yo kle ratrapaj: enstalasyon an ak antretyen nan swa yon bouchon nan de pye pwòp oswa yon sifas enpèfeksyon, soumèt ak restriksyon sou yon Plan Jesyon Materyèl Ki Kontamine (CMMP) ak plan entandan alontèm, ak plasman yon alyans anviwònman an ki pral limite itilizasyon dlo tè.

Detay sou Plan Pwopoze a disponib sou entènèt nan: den.dnrec.delaware.gov

Peryòd kòmantè a fini 29 janvye 2024. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Patrick Boetcher, Manadjè Pwojè nan (302) 395-2600 oswa atravè imèl nan RS_Public_Comments@delaware.gov
+