Delaware.gov logo

Plan Final Aksyon Ratrapaj Pou Bayhealth W. Dlo St. & S. Gouvènè Ave. Sit (DE-1814)Divizyon Fatra ak Sibstans Danjere

Pibliye: 29 me 2024

Avi DNREC Nimewo WHS20240212
Règleman ki pa gen Diskriminasyon

Depatman an te adopte yon plan konsènan pwòp nan Bayhealth W. Dlo St. & S. Gouvènè Ave. Sit ki sitiye nan Dover. Sit la kounye a devlope ak yon bilding komèsyal ak yon rezidans 2-istwa. Sit la mande pou aksyon sa yo ratrapaj: evalyasyon an ak jete nan yon zòn nan tè asenik ki afekte, devlopman yon Plan Jesyon Materyèl ki kontamine (CMMP), anrejistreman an nan yon Alyans Anviwònman mete retrè dlo tè, ki mande yon evalyasyon vapè anvan nenpòt konstriksyon bilding, ak konfòmite avèk CMMP la.

DNREC te pibliye yon avi piblik sou Plan Pwopoze a pou Bayhealth W. Dlo St. & S. Gouvènè Ave. Sit 28 avril 2024. Pa te gen okenn kòmantè oswa kesyon nan men piblik la konsènan Plan pwopoze a. Detay sou Plan final la disponib sou entènèt nan: den.dnrec.delaware.gov

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Bill Duy, Manadjè Pwojè nan (302) 395-2600 oswa atravè imèl nan DNREC_WHS_REMEDIATIONINBOX@delaware.gov.
+