Delaware.gov logo

Pwopoze Plan Aksyon Ratrapaj pou 215-219 N Tatnall St. (DE-1808)Divizyon Fatra ak Sibstans Danjere

Pibliye: 3 desanm 2023
Kòmantè yo dwe: 26 desanm 2023

Depatman an envite kòmantè piblik sou yon pwopozisyon pou netwaye 215-219 N Tatnall St. (DE-1808) ki sitiye nan 215-219 N Tatnall St. nan Wilmington.  Sit la se apeprè 0.1 acres epi li se kounye a devlope, men deja genyen ranje.

215-219 N Tatnall St. pral sijè a aksyon sa yo ratrapaj: devlopman plan Jesyon Materyèl Kontamine (CMMP), anrejistreman yon alyans anviwònman an mete retrè dlo anviwònman an, ak konfòmite avèk CMMP la.

Detay sou Plan Pwopoze a disponib sou entènèt nan: den.dnrec.delaware.gov/

Peryòd kòmantè a fini sou 26 desanm 2023.  Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Bill Duy Manadjè Pwojè nan (302) 395-2600 oswa atravè imèl nan  RS_Public_Comments@delaware.gov.
+