Delaware.gov logo

Plan Final Aksyon Ratrapaj pou 215-219 N Tatnall Street (DE-1808)Divizyon Fatra ak Sibstans Danjere

Pibliye: 7 janvye 2024

Avi DNREC Nimewo WHS20240009

Depatman an te adopte yon plan konsènan netwayaj la nan 215-219 N Tatnall Street ki sitiye nan Wilmington. Sit la kounye a se kounye a devlope, men deja genyen ranje. Sit la mande pou yon restriksyon sou itilizasyon dlo nan sit la asire eliminasyon nan ekspoze a dlo sit ki deja egziste pou itilizatè sit nan lavni ak konfòmite avèk yon Plan Jesyon Materyèl ki kontamine.

DNREC pibliye yon avi piblik sou Plan Pwopoze a pou 215-219 N Tatnall Street nan dat 3 desanm 2023. Pa te gen okenn kòmantè oswa kesyon nan men piblik la konsènan Plan pwopoze a. Detay sou Plan final la disponib sou entènèt nan: https://den.dnrec.delaware.gov.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Bill Duy, Manadjè Pwojè nan (302) 395-2600 oswa atravè imèl nan DNREC_WHS_REMEDIATIONINBOX@delaware.gov.
+