Delaware.gov logo

Desizyon Konfòmite Federal: NMFS Atlantic Bluefin Tuna (2024.0019)Divizyon Klima, Kòt ak Enèji

Pibliye: 17 mas 2024
Kòmantè yo dwe: 6 avril 2024

Avi DNREC Nimewo cce20240080

Yon desizyon Konfòmite Federal te depoze nan DNREC Delaware Coastal Management Program (DCMP) pou sa k annapre yo: NMFS Atlantic Bluefin Tuna (2024.0019)

Sèvis Nasyonal Lapèch Maritim nan pwopoze yon règmenan ki konsidere chanjman ki gen nan kontwòl efò yo ak règleman ki koresponn avè yo pou lapèch ton wouj nan Atlantik la. Pwojè yo pwopoze a ap analize pou konfòmite ak politik DNREC DCMP yo.

N ap resevwa kòmantè sou Desizyon Konfòmite Federal la jis rive 6 avril 2024. Ou ka voye komantè yo nan: Delaware Coastal Programs, Ms. Kimberly Cole, Administrator, 100 W. Water Street, Suite 7B, Dover, DE, 19904, or electronically to DNREC_DCP_PublicComment@delaware.gov. Pou w jwenn plis enfòmasyon, tanpri ale sou de.gov/dnrecnotices oswa rele (302) 739-9283.
+