Delaware.gov logo

Desizyon Konfòmite Federal: Sussex Habitat for Humanity SeafordDivizyon Klima, Kòt ak Enèji

Pibliye: 10 mas 2024
Kòmantè yo dwe: 30 mas 2024

Avi DNREC Nimewo CCE20240076

Yon desizyon Konfòmite Federal te depoze nan DNREC Delaware Coastal Management Program (DCMP) pou sa k annapre yo: Sussex Habitat for Humanity North Street Seaford (2024.0017)

U.S. Department of Housing and Urban Development ofri pou l bay Sussex County Habitat for Humanity bourad lajan pou yo ka kontwi de kay endividyèl nan 201 North Street, Seaford, Sussex County, DE. Pwojè yo pwopoze a ap analize pou konfòmite ak politik DNREC DCMP yo.

N ap resevwa kòmantè sou Desizyon Konfòmite Federal la jis rive 30 mas 2024. Ou ka voye komantè yo bay: Delaware Coastal Programs, Ms. Kimberly Cole, Administrator, 100 W. Water Street, Suite 7B, Dover, DE, 19904, oswa pa mwayen elektwonik bay DNREC_DCP_PublicComment@delaware.gov. Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri ale sou de.gov/dnrecnotices oswa rele (302) 739-9283
+