Delaware.gov logo
Listen to this page using ReadSpeaker

 Pages Tagged With: "ingredient bin"

7 DE Admin. Code 1102 Natural Minor Permit Applications: Allen Harim Foods, LLC

Allen Harim Foods, LLC, requests a permit to construct or operate an existing ground grain ingredient bin with baghouse, with increased throughput, at their facility at 20765 Wesley Church Road, in Seaford.


Título 7 del Código Administrativo de Delaware, Artículo 1102 Solicitudes de Permiso para Fuentes Naturales Menores: Allen Harim Foods, LLC

Allen Harim Foods, LLC, solicita un permiso para construir u operar un contenedor con filtro para ingredientes de grano molido, con una capacidad aumentada, en su planta en 20765 Wesley Church Road, Seaford.


7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon Pou Pèmi Minè Natirèl: Allen Harim Foods, LLC

Allen Harim Foods, LLC, mande yon otorizasyon pou l konstwi oswa sèvi ak yon veso pou mete engredyan grenn ki moulen, ak yon kantite k ap pase ladan l ki mezire 390,000 tòn pa ane, nan lokal yo ki twouve l nan 20765 Wesley Church Road, Seaford.

+